INFORMASJON

Betingelser/Vilkår/Svarslipp

Les dette før du melder deg opp til føreropplæring

Vervekampanje

Hvis du verver en ny elev, vil du og den nye eleven få en gratis kjøretime hver

Søknad om førerkort

Logg inn på Ditt førerkort på Statens Vegvesen for å søke om førerkort i klasse B

Sikkerhetskontroll klasse B

Ved førerprøven må eleven svare på to tekniske spørsmål knyttet til kjøretøyet. Les mer om hva du har plikt til å vite om bilen

Læreplan klasse B

Vegdirektoratet står for utarbeidelsen av læreplan og den er bakgrunn for hvordan en trafikklærer legger opp undervisningen