LÆREPLAN klasse B

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs

1.1  Trafikkopplæringen
1.2 Trafikk og førerrollen
1.3 Mennesket i trafikken og samhandlingen
1.4 Trafikkopplæring, øvingskjøring og kjøreerfaring
1.5 Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
1.6 Tiltak ved trafikkulykke
1.7 Trafikant i mørket


Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

2.1 Førerkort og trafikkopplæring
2.2 Bilens oppbygning med tanke på sikkerhet og miljø
2.3 Eiers og brukers ansvar
2.4 Kjøring med tilhenger
2.5 Menneskets kapasitet og trafikkens krav
2.6 Gjøre klar for kjøring
2.7 Grunnleggende bruk av bilen i variert terreng
2.8 Grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk
2.9 Sikkerhetskontroll
2.10 Trinnvurdering jf.§7-5


Trinn 3 Trafikal del

3.1 Trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger
3.2 Veg, vegoppmerking, skilt og annen regulering
3.3 Atferd i trafikken
3.4 Informasjonsinnhenting
3.5 Kjøring i bolig, tettsted- og bymiljø
3.6 Kjøring i landeveismiljø
3.7 Kjøring i kø, i tunnel og i mørket
3.8 Sikker samhandling
3.9 Trinnvurdering jf.§ 7-5
3.10 Sikkerhetskurs på bane


Trinn 4 Avsluttende opplæring

4.1.1 Bilkjøringens risiko
4.1.2 Kjøring i landeveismiljø
4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø
4.1.4 Refleksjon og oppsummering