SVARSLIPP/KONTRAKT

For elev som er under 18 år må foresatt(e) signere svarslipp/kontrakt før opplæring kan startes og samtidig ta ansvar for betaling av opplæringen inntil eleven er myndig. Last ned, skriv ut og signer. Leveres inn ved neste kjøretime eller sende til epost: post@rettveitrafikkskole.no